Czytelnicy zadali pytanie dotyczące umiejscowienia zjazdu autostradowego w Bochni. Zatem wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom przedstawiam jak zostanie rozwiązana kwestia połączenia miasta Bochnia z nowobudowaną autostradą A4.

Zjazd z autostrady A4 w Bochni zostanie umiejscowiony mniej więcej w połowie ulicy Krzyżanowickiej. Dojazd do centrum Bochni będzie się zatem odbywał ulicami Krzeczowską i Trudną. Oczywiście bocheński węzeł autostradowy będzie również umożliwiał włączanie się do ruchu na autostradzie od strony północnej, dlatego też mieszkańcy miejscowości położonych na północ od Bochni będą mieli dogodne połączenie z autostradą.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że w przypadku osób, które mieszkają w Zachodniej lub Południowej części Bochni, i które będą chciały poruszać się autostradą w kierunku Krakowa, bardziej dogodnym rozwiązaniem pozostanie węzeł autostradowy w Szarowie. Przykładowo, mieszkaniec Osiedla Niepodległości, jadący do Krakowa musiałby nadrobić sporo kilometrów chcąc włączyć się do autostrady przez węzeł Bochnia. Biorąc pod uwagę, żę uruchomienie autostrady od Szarowa do Tarnowa znacznie zniweluje natężenie ruchu w Łapczycy, najdogodniejszym rozwiązaniem dla takiej osoby będzie wjazd na autostradę w Szarowie.

Aktualnie cały czas trwają prace budowlane na odcinku autostrady Szarów-Tarnów, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już na przełomie lat 2011/2012 będziemy mogli cieszyć się kolejnym, jakże ważnym odcinkiem autostrady w Polsce. Oczywiście na tym blogu będziemy na bieżąco informować o postępach przy budowie kolejnych odcinków autostrady.